Selasa, 10 Februari 2009

Do'a Bulan Shafar

Amalan Rabu Terakhir di Bulan Shafar
Al-Imam`Abdul Hamid Quds (Mufti dan Imam Masjidil
Haram) Dalam Kanzun Najah Was-Suraar Fi Fadhail
Al-Azmina Wash-Shuhaar

Bismillah hirrohman nirrohim

Banyak Awliya Allah yang mempunyai pengetahuan
spiritual yang tinggi mengatakan bahwa pada setiap
tahun, Allah menurunkan 320.000 macam bala bencana ke
bumi dan semua itu pertama kali terjadi pada hari Rabu
terakhir di bulan Shafar, yang dikenal dengan Rabu
Wekasan. Oleh sebab itu hari tersebut menjadi hari
yang terberat di sepanjang tahun. Maka barangsiapa
yang melakukan shalat 4 rakaat (Nawafil, sunnah), di
mana setiap rakaat setelah al-Fatihah dibaca surat
al-Kautsar 17 kali lalu surat al-Ikhlash 5 kali, surat
al-Falaq dan surat an-Naas masing-masing sekali; lalu
setelah salam membaca do’a di bawah ini, maka Allah
dengan Kemurahan-Nya akan menjaga orang yang
bersangkutan dari semua bala bencana yang turun di
hari itu sampai sempurna setahun.

Do`a tersebut adalah:
Bismilaahir rahmaanir rahiim
Wa shallallaahu ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa
aalihi wa shahbihi wa sallam. Allaahumma yaa syadiidal
quwa wa yaa syadidal mihaal yaa ‘aziiza dzallat
li’izzatika jamii’u khalqika ikfinii min jamii’i
khalqika yaa muhsinu yaa mujammilu yaa mutafadh-dhilu
yaa mun’imu yaa mukrimu yaa man laa ilaaha illa anta
bi rahmatika yaa arhamar raahimiin

Allaahumma bisirril hasani wa akhiihi wa jaddihi wa
abiihi ikfinii syarra haadzal yawma wa maa yanzilu
fiihi yaa kaafii fasayakfiyukahumul-laahu wa
huwas-samii’ul ‘aliim. Wa hasbunallaahu wa ni’mal
wakiilu wa laa hawla wa laa quwwata illaa billaahil
‘aliyyil ‘azhiim. Wa shallallaahu ta’aalaa ‘alaa
sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihi wa
sallam

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang. Semoga shalawat dan salam Allah senantiasa
tercurah pada junjungan kami, Nabi Muhammad saw,
keluarga dan para sahabatnya.

Allahumma, Ya Allah, Tuhan Yang Maha Memiliki Kekuatan
dan Keupayaan; Ya Allah, Tuhan Yang Mahamulia dan
karena Kemuliaan-Mu itu, menjadi hinalah semua makhluk
ciptaan-Mu, peliharalah aku dari kejahatan makhluk-Mu;
Ya Allah, Tuhan Yang Maha Baik Perbuatan-Nya; Ya
Allah, Tuhan Yang Memberi Keindahan, Keutamaan,
Kenikmatan dan Kemuliaan; Ya Allah, Tiada Tuhan
kecuali hanya Engkau dengan Rahmat-Mu Yang Maha
Penyayang.

Allaahumma, Ya Allah, dengan rahasia kemuliaan
Sayyidina Hasan ra dan saudaranya (Sayyidina Husein
ra), serta kakeknya (Sayyidina Muhammad saw) dan
ayahnya (Sayyidina `Ali bin Abi Thalib ra),
peliharalah aku dari kejahatan hari ini dan kejahatan
yang akan turun padanya; Ya Allah, Tuhan Yang Maha
Memelihara, cukuplah Allah Yang Maha Memelihara lagi
Maha Mengetahui untuk memelihara segalanya. Cukuplah
Allah tempat kami bersandar; tiada daya dan upaya
kecuali atas izin Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha
Agung. Amin.

Dan Syaikh Albani ra berkata, “Sesungguhnya Allah
menurunkan bala bencana pada akhir Rabu bulan Shafar
(Wekasan) antara langit dan bumi. Bala bencana itu
diambil oleh malaikat yang ditugaskan untuknya dan
diserahkannya kepada Wali Qutub al-Ghawts, lalu wali
tersebut yang membagi-bagikannya ke seluruh alam
semesta; maka apa yang terjadi di muka bumi ini, baik
kematian, musibah atau kesulitan dan sebagainya adalah
bagian dari bala bencana yang dibagi-bagikan oleh Wali
Qutub tersebut. Barang siapa yang menginginkan
keselamatan dari hal-hal tersebut, hendaklah ia
melakukan shalat 6 rakaat, di mana setiap rakaat
setelah al-Fatiha dibaca ayatul Kursi dan surat
al-Ikhlash. Kemudian dilanjutkan dengan shalawat atas
Nabi saw dan membaca do’a berikut:

Bismillaahir rahmaanir rahiim
Allaahumma innii as-aluka bi asmaa-ikal husnaa wa
bikalimatikat-tammaati wa bi hurmati nabiyyika
muhammadin shallallaahu ‘alayhi wa aalihii wa sallama
an tahfazhanii wa antu’aa fiyanii min balaa-ika/Yaa
daafi’al balaayaa/yaa mufarrijal hamm/yaa kasyifal
ghamm/ iksyif ‘anni maa kutiba ‘alayya fii
hadzihis-sanati min hammin aw gham/innaka ‘alaa kulli
syay-in qadiir/wa shallalaahu ‘alaa sayyidinaa
muhammadin wa ‘alaa aalihi wa shahbihii wa sallama
tasliima

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang Allaahumma, Ya Allah, sesungguhnya aku mohon
dengan kemuliaan asma-Mu, dengan kalimat-Mu yang
sempurna dan dengan kehormatan Nabi-Mu, Muhammad saw,
sudilah kiranya Engkau memeliharaku dari segala bala
bencana-Mu; Ya Allah, Tuhan Penolak Segala Bencana; Ya
Allah, Tuhan Yang Menghilangkan Kesulitan dan
Penyingkap Kesedihan, hilangkanlah dari sisiku apa-apa
yang telah Engkau tentukan kejadiannya atas diriku
pada tahun ini dari segala kesulitan dan kesedihan;
sesungguhnya Engkau Maha Kuasa untuk melakukan apa
saja; dan semoga shalawat dan salam Allah senantiasa
tercurah pada junjungan kami, Nabi Muhammad saw,
keluarga dan para sahabatnya. AminRead more...

Followers

About Me

I am now a college boy in STMIK Balikpapan

Text

GEOTOOLBAR

  ©Template by Dicas Blogger.